Adres:
Staarterstraat, 5975 AB, Sevenum
Prijs:
€ 225 -
Koop/huur:
koop
Koopconditie:
kosten koper
Soort object:
bouwgrond
Bouwvorm:
nieuwbouw
Bouwkavels Korenhuys, Sevenum Bouwkavels Korenhuys, Sevenum

Nieuwe kavels in Sevenum

De gemeente Horst aan de Maas heeft een aantal nieuwe woningbouwkavels in Plan Korenhuys 2 in de verkoop. Het betreft in totaal 5 kavels, die geschikt zijn voor de bouw van een vrijstaande woning.

Iedereen kan in aanmerking komen voor de koop van een van deze kavels. Gezien de grote vraag naar woningbouwkavels, worden deze woningbouwkavels verkocht door middel van inschrijving en eventueel loting. Dit betekent dat de 5 kavels vanaf 7-9-2020 gedurende een periode van vier weken (dus tot en met 4 oktober 2020) te koop worden aangeboden. Gedurende deze periode kan iedereen zijn of haar interesse kenbaar maken door zich voor die kavels in te schrijven waar men interesse in heeft. Na afloop van de inschrijftermijn vindt de eventuele loting en toewijzing plaats. Zie meer hierover bij het kopje ‘Loting en toewijzing’.

Inschrijven voor een kavel

Gedurende de inschrijftermijn is informatie met betrekking tot de bouwkavels beschikbaar via de website van Startpunt Wonen. Tevens voorziet Startpunt Wonen, namens gemeente Horst aan de Maas, iedere geïnteresseerde van informatie over deze woningbouwkavels.

Gedurende de inschrijftermijn kunnen belangstellenden zich via Startpunt Wonen inschrijven voor de betreffende bouwkavel(s) waar men interesse in heeft. Op het inschrijfformulier nummert u de kavels waarvoor u in aanmerking wilt komen in volgorde van voorkeur.

U dient bij het inschrijven verder nog rekening te houden, met de volgende zaken:

 • Er is per kavel slechts één inschrijving per persoon, echtpaar of partnerschap toegestaan.  
 • De inschrijving is niet overdraagbaar aan andere personen.

Hoe gaat de loting en toewijzing in zijn werk?

Zodra de inschrijftermijn is verstreken worden alle inschrijvingen naast elkaar gelegd en gekeken of er dubbele inschrijvingen zijn voor dezelfde kavels. Als dit het geval is, vindt loting plaats tussen deze inschrijvingen. Er wordt geloot om de volgorde te bepalen op de gegadigdenlijst. De plaats op deze gegadigdenlijst bepaalt de toewijzing van de kavels.

De toewijzing vindt als volgt plaats:

 • Nummer 1 op de gegadigdenlijst krijgt een toewijzing voor zijn voorkeurskavel.
 • Nummer 2 op de gegadigdenlijst krijgt zijn voorkeurskavel nummer 1, tenzij deze kavel al aan nummer 1 vergeven is, dan krijgt nummer 2 zijn tweede voorkeurskavel.
 • Nummer 3 op de gegadigdenlijst krijgt zijn voorkeurskavel nummer 1, tenzij deze kavel al aan nummer 1 of 2 vergeven is, dan krijgt nummer 3 zijn tweede of derde voorkeurskavel.
 • Enzovoort.   

Inschrijvers die op deze manier buiten de boot vallen, worden op een reservelijst geplaatst. Kavels die gedurende de verkoopprocedure uiteindelijk niet verkocht worden, worden als eerste aangeboden aan kandidaten van de reservelijst die op betreffende kavel hebben gereageerd.

Indien een dergelijke loting nodig is, worden alle betrokkenen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

Hoe gaat de kavelverkoop in zijn werk?

De uit te geven kavels worden vervolgens voor verkoop aangeboden (toegewezen) aan de personen op de toewijzingslijst. Daags na de toewijzing gaat de optietermijn in. Deze optietermijn is twee weken.

Als iemand afziet van aankoop van een kavel, wordt deze aangeboden aan de eerste op de reservelijst. 

Nadat betrokkene heeft aangegeven dat hij de kavel wil kopen, wordt door de gemeente Horst aan de Maas een verkoopovereenkomst toegezonden. Uiterlijk 31 januari 2021 dient deze verkoopovereenkomst ondertekend te worden. Indien dit niet gebeurd, zal de koop vervallen en wordt de kavel aan een ander aangeboden. Na ontvangst van de ondertekende koopovereenkomst neemt het college van B&W een besluit over de verkoop. Definitieve koop van de woning, bij de notaris, dient binnen drie maanden na dit besluit plaats te vinden.

Grondprijs en algemene verkoopvoorwaarden

In 2020 bedraagt de grondprijs in de gemeente Horst aan de Maas € 225,- k.k. excl. BTW per vierkante meter. Daarnaast zijn op de verkoop van bouwkavels de ‘Algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Horst aan de Maas’ van toepassing.

Enkele belangrijke bepalingen uit deze Algemene verkoopvoorwaarden:

 • De kavels worden ‘kosten koper’ verkocht. Dus alle kosten ter zake het afwikkelen van de transactie, waaronder de kosten voor transportakte, hypotheekakte en kadastrale splitsing zijn voor rekening van de koper. Ook de BTW is voor rekening van koper.
 • De koper is verplicht een woning te bouwen op de aangekochte kavel en deze zelf te bewonen (dus geen verhuur).
 • Binnen twee jaar na aankoop van de kavel dient de woning gereed voor bewoning te zijn.
 • De woning mag pas worden doorverkocht als de koper drie jaar op het betreffende adres heeft gewoond.
 • Binnen drie maanden na sluiten van de koopovereenkomst voor de kavel, dient de kavel te worden aangekocht bij de notaris.

De volledige verkoopvoorwaarden zijn terug te vinden onder: Algemene voorwaarden Horst aan de Maas

Kavels:

De kavels ( incl. Tekeningen) die worden aangeboden zijn: 

Bestemmingsplan

Inschrijfformulier

UItgifteregels bouwkavels Korenhuys Fase 2

 

Heeft u vragen over de bouwkavels? Bel 077-260 00 00 of mail naar info@startpuntwonen.nl 

 

Image001 Bouwkavels

Bekijk ons gehele aanbod


Meer informatie? Wij bellen u terug: